Chọn lọc :
Melipilla
1
85'
1
Deportes Limache
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade 2.30 3.00 2.88 1.02 0.25 0.75 0.93 2.25 0.85
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 2.35 3.25 2.85 1.03 0.25 0.73 0.87 2.25 0.87
Pinnacle
HK
Akzhayik Oral
3
71'
2
FO Jas Qyran
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Ringwood City Women
5
67'
0
Maribyrnong Swifts FC (W)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Gold Coast city (w)
7
75'
0
Masgrave Women
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Palm Beach Sharks(w)
3
73'
1
Broad Beach United Women B
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Kingston City
0
55'
1
FC Bulleen Lions
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 2.00 3.50 3.00 0.50 2.50 1.45
Bet365 2.20 3.40 2.70 1.00 0.25 0.80 0.83 3.00 0.98
SNAI
William hill 2.00 3.60 3.00 0.50 2.50 1.50
Betway
Easybet
Wade
Mansion88 1.05 0.50 0.75 0.80 3.00 1.00
Interwetten
10Bet 2.20 3.65 2.60 0.97 0.25 0.77 0.79 3.00 0.90
188Bet
12Bet 1.05 0.50 0.75 0.80 3.00 1.00
Sbobet
WewBet 1.95 3.46 2.77 1.05 0.50 0.75 0.80 3.00 1.00
18Bet 2.20 3.70 2.75 0.91 0.25 0.81 0.78 3.00 0.95
Pinnacle 2.24 3.74 2.64 0.99 0.25 0.79 0.85 3.00 0.92
HK
FC Bulleen Lions (w)
2
54'
0
Boroondara Eagles (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten 1.60 4.10 4.40
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.59 4.20 4.50 0.92 1.00 0.82 0.87 3.50 0.87
Pinnacle
HK
Nepal (w)U17
1
57'
3
India (w) U17
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Afghanistan Beach Soccer
2
16'
3
Saudi Arabia Beach Soccer
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Yadah FC
0
30'
0
GreenFuel
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Batman Petrolspor
chưa
Amedspor
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade 4.10 2.90 1.87 0.80 -0.50 0.85 0.78 2.00 1.00
Mansion88
Interwetten
10Bet 3.90 3.00 1.86 0.82 -0.50 0.87 0.75 2.00 0.95
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 3.70 3.05 2.05 1.02 -0.25 0.74 0.78 2.00 0.97
Pinnacle 4.10 3.08 1.91 0.86 -0.50 0.91 0.79 2.00 1.00
HK
FK Khimik-Avgust
chưa
Arsenal Tula II
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Smorgon 2
chưa
Belshina Babruisk Reserve
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
FK RCOR - BGU (Res)
chưa
FC Slutsk Reserves
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
United Arab Emirates Beach Soccer
chưa
Iran Beach Soccer
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Sarajevo
chưa
Posusje
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.51 3.70 5.20 0.97 1.00 0.79 0.83 2.25 0.93
Ladbrokes 1.53 3.50 6.00 1.10 2.50 0.67
Bet365 1.67 3.20 5.00
SNAI 1.50 3.60 6.00
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten 1.57 3.55 5.50 0.95 1.00 0.70 1.05 2.50 0.65
10Bet 1.58 3.35 5.75 0.77 0.75 0.97 0.83 2.25 0.86
188Bet 1.51 3.70 5.20 0.98 1.00 0.78 0.84 2.25 0.92
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.67 3.20 5.00 0.94 0.75 0.79 0.73 2.00 1.01
Pinnacle 1.61 3.50 5.86 0.80 0.75 1.01 0.88 2.25 0.92
HK
Vejle U21
chưa
Aalborg U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Vejle Reserve
chưa
Aalborg BK Reserve
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Gusii FC
chưa
MCF FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Mwatate United
chưa
Vihiga United
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
El Alominiom
chưa
Shoban Moslemen Qena
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Apolonia Fier
chưa
KF Oriku
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Helsingborg U21
chưa
Malmo U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Raviena
chưa
Asyut Petroleum
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 2.40 2.80 3.00 1.05 0.25 0.71 0.74 1.75 1.00
Pinnacle
HK
Misr Elmaqasah
chưa
Fayoum
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK

Hướng Dẫn Đọc Keonhacai Chi Tiết

Nếu bạn là người chơi mới tham gia cá cược bóng đá trực tuyến, bạn cần hiểu rõ cách đọc một số các loại kèo cơ bản sau:Tỷ lệ kèo đồng banhKèo đồng banh hay còn gọi là kèo hoà, kèo chấp hoà. Khi đặt cược kèo này, bạn cần phải nhận định và dự đoán kết quả chính xác về đội thắng cuộc. Bạn sẽ chiến thắng nếu đội bạn đặt cược chiến thắng. Nếu kết quả trận đấu là hoà thì 2 cửa cược sẽ hoà.Tỷ lệ kèo đồng nửa (1/4)Đối với loại kèo này, nếu đội bạn đặt cược dành chiến thắng, bạn sẽ ăn nửa tiền; nếu thua thì thua đủ tiền; nếu hoà, bạn sẽ thua nửa tiền.Tỷ lệ kèo chấp 1/2 trái Với tỷ lệ kèo này, đội mà bạn đặt cược dành chiến thắng thì bạn sẽ thắng đủ tiền; nếu hoà thì thua đủ tiền.Tỷ lệ kèo chấp 3/4Đối với kèo này, nếu đội bóng mà bạn đặt cược chỉ thắng 1 bàn, bạn sẽ thắng nửa tiền; nếu đội bóng ghi 2 bàn, bạn sẽ thắng đủ tiền; nếu hoà hoặc thua, thì bạn sẽ thua đủ tiền. Tỷ lệ kèo chấp 1 tráiNgười chơi sẽ thắng đủ tiền nếu đội bạn đặt cược thắng cách biệt 2 bàn; nếu thắng 1 bàn thì hoà tiền; nếu đội bạn đặt cược thua hoặc hoà, thì bạn sẽ thua đủ tiền.

Tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay, xem tỷ lệ cá cược trực tuyến

Keo bong da - Cập nhật tỷ lệ bóng đá, tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay, tỷ lệ kèo trực tiếp, tỉ lệ ma cao, malaysia, châu Á, tài xỉu, tỷ lệ châu Âu

Kèo bóng đá hôm nay, Tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến chính xác

Tỷ lệ bóng đá trực tuyến hôm nay và ngày mai. Tỷ lệ nhà cái, cá cược bóng đá trực tiếp tối đêm nay giải C1, C2, Anh, Pháp, Đức, Ý, TBN, World Cup..chính xác.

Tỷ lệ bóng đá Pháp - Ligue 1

Cùng với Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga và Serie A thì Ligue 1 chính là 1 trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu hiện nay. Tại Ligue 1 có 20 CLB thi đấu vòng tròn tính điểm với 38 vòng đấu. Xếp trong vị trí thứ 3 sẽ giành suất thi đấu tại C1 Champions League mùa giải tới. CLB xếp thứ 4,5 trên bảng xếp hạng sẽ giành suất đấu tại C2 Europa League. Ngược lại, 3 đội bóng xếp cuối BXH sẽ phải xuống hạng chơi ở League 2. Với tính chất ganh đua kịch liệt giữa các CLB để giành các suất chơi ở đấu trường cao nhất tại C1 và C2, Ligue 1 trở nên vô cùng hấp dẫn. Vì lẽ đó mà tỷ lệ Pháp luôn được người chơi quan tâm.

Tỷ lệ kèo - Tỷ lệ cá cược hôm nay - Tỷ lệ bóng đá trực tuyến

Tỷ lệ kèo hôm nay trực tiếp nhanh nhất Châu Á đưa tin Kèo malaysia cùng với các loại ty le keo, tài xỉu hoặc tỷ lệ ma cao xịn xò nhất hành tinh. Tỷ lệ kèo hôm nay cách nhanh nhất để nắm bắt các chỉ số trong cá cược để ra quyết định phụ thuộc chủ yếu nhất vào ty le keo của các cái đưa ra một cách kịp thời nhất với độ trễ và phân tích nhạy bén nhất? Tỷ lệ kèo cho phép người chơi biết xu hướng tiền dược dồn về đội bóng nào hoặc theo thói quen mà dân cá cược sẽ đi theo bài và thói quen của cái và đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.Đó là lý do mà các bạn có thể thấy được các từ khóa tỷ lệ kèo hôm nay luôn được cập nhật và lên trend trong các thông tin tỉ lệ kèo rất mạnh. Nó cho phép bắt nhịp ty le ty le keo nhanh nhất và tốt nhất các trận đấu mới nhất cũng như là high light. Đa số các cái xưa nay thường từ malaysia nên tỷ lệ kèo malaysia thường được các dân chơi cập nhật thường xuyên nhất.bảng tỷ lệ những trận đấu được hiển thị phía trên cùng và thường có màu nổi thì đó là các tỉ lệ kèo trực tuyến cập nhật trực tiếp từ sân , tỉ lệ sẽ nhãy liên tục trong các yếu tố của trận đấu trực tiếp.Ví dụ tỷ lệ cá cược ty le keo trực tuyến sẽ thay đổi ngay khi trận đấu vừa có thẻ đỏ hoặc các yếu tố ảnh hưởng ngay đến tính chất và kết quả trận đấu buộc cái phải thay đổi và cập nhật nhanh lại tỉ lệ kèo.Có rất nhiều bảng tỷ lệ kèo khác nhau phụ thuộc vào các cái khác nhau và nguồn tỉ lệ khác nhau ví dụ tỉ lệ ma cao, tỷ lệ kèo ngoại hạng anh, tỷ lệ kèo malaysia, tỷ lệ kèo 88, tỷ lệ kèo keo88.com, ty le keo uw88 vn, ty le keo m8winvip.com, tỷ lệ kèo euro …, và rất nhiể thông tin ti le keo truc tuyen khácBảng tỉ lệ kèo của Vuakeo247 được cập nhật liên tục từng mili giây từ cái uy tín nhất Châu Á. Chính các tuyệt đối cho các Kèo bóng đá Ngoại Hạng AnhKèo bóng đá Cúp C1 châu Âu, Kèo bóng đá Ligue 1, Kèo bóng đá La LigaKèo bóng đá Serie A, Kèo bóng đá Bundesliga,Kèo bóng đá Cúp C2 Châu âu, Kèo bóng đá V-League và cả các kèo trong nướcKhi tham gia cá cược thể thao trực tuyến, người chơi bắt buộc phải lựa chọn các tỷ lệ thích hợp. Hiện nay, kèo trực tuyến nào cũng cung cấp dịch vụ cá độ với đa dạng các loại tỷ lệ kèo cá cược bóng đá khác nhau. Vậy tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến là gì? Có tổng số những loại tỷ lệ ty le keo nào phổ biến trên thị trường?

tỷ lệ Kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tuyến
Kèo bóng đá hôm nay. Bảng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tiếp mới nhất, Xem tỷ lệ cá cược châu Âu, châu Á, tài xỉu trực tuyến đêm nay chính xác